گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۵ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۵۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۱۱۸ مورد

خدمات کتابخانه


آئین نامه کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

هدف از تهیه آئین نامه فراهم آوردن چارچوبی درجهت یکسان نمودن روش امانت منابع ومقررات مربوط به آن است

ماده 1)دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگده با عضویت درکتابخانه دانشکده  می توانند ازمنابع آن استفاده نمایند..

سایر افراداعم ازهیات علمی وآموزشی ودانشجویان سایر موسسات ومراکز دولتی ،آموزشی وفرهنگی درصورت عقد

قراردادبا دانشگاه باداشتن معرفی نامه ازبالاترین مقام ویارابط وموافقت مسئول کتابخانه یا قائم مقام او می تواند از

منابع کتابخانه هرواحد دانشگاه درصورت امکان سرویس دهی نمایند.

ماده 2)دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی می توانند باثبت نام وعضویت درکتابخانه دانشکده کتاب به امانت بگیرند .

مسئولیت تسویه حساب این افراد برعهده کتابخانه امانت دهنده خواهد بود.

مدارک لازم جهت عضویت درکتابخانه دانشکده

شماره دانشجویی

 

عکس 4*3 یک قطعه

 

کپی شناسنامه

 

تکمیل فرم عضویت

مدت اعتبار عضویت درکتابخانه

 

مدت اعتبار عضویت دانشجویان تا آخر ترم تحصیلی می باشد .

 

مدت اعتبار عضویت اساتید وکارکنان تا زمان بازنشستگی یا انتقال

 

مدت اعتبار عضویت حق التدریسی ،قراردادی ،شرکتی ، و......به موازات انقضاء قرارداد

 

تبصره 1) دانشجویان مهمان هرواحد دانشگاه می توانند با ارائه شماره دانشجویی که به تائید اداره

 

آموزش رسیده است به عضویت کتابخانه درآیند ،مشروط براینکه درپایان مدت مهمان برگه تسویه

 

حساب از کتابخانه دانشگاهدریافت نمایند.

تبصره 2)اعضای محترم هیات علمی حق ا لتدریسی نیز باید درپایات هر نیمسال برگه تسویه حساب

 

از کتابخانه مرکزی ودانشکده دریافت نمایند.

ماده3) مدت امانت کتاب

 

1-3)دانشجویان سه نسخه کتاب برای مدت  (15)روز و تمدید امانت یکباربه مدت  15 روز

 

2-3)اساتید هفت نسخه کتاب به مدت یکماه و تمدید امانت یکبار برای مدت یکماه

 

3-3)اعضای محترم هیات علمی حق ا لتدریسی(درصورت داشتن برگه تسویه از واحد آموزش دانشکده) سه نسخه برای مدت 15 روز و تمدید امانت یکبار به

مدت پانزده روز

 

4-3)کارکنان اداری ،آموزشی وخدماتی سه نسخه کتاب برای مدت 15 روز وتمدید امانت یکبار وبه مدت 15 روز

تبصره 1)تمدید امانت درصورتی که فرد دیگری تقاضای آن رانکرده باشد بلامانع است .مشروط

 

براینکه آن کتاب جهت رسیدگی وتمدید به بخش امانت ارائه شود .دراین صورت تازمانی که کتاب به

کتابخانه عودت نگردد هیچ نوع کتاب ویا منابع دیکری به فرد مذکور به امانت داده نمی شود.

 

  1. چنانچه اعضاء کتابخانه اعم از عضو هیات علمی وکارکنان ودانشجویان کتاب های امانت گرفته

 

 

شده خود را در موعد تعیین شده به کتابخانه عودت ندهند ویا کتب امانتی خود را تمدید نکنند مشمول موارد زیر خواهند شد .

 

4-1)دیرکرد کتاب از اولین روز بعد از مدت امانت توسط نرم افزار کتابخانه محاسبه میگردد وبه

 

میزان تاخیر کتاب شماره دانشجویی فرد مذکور مسدود وتاپایان مدت محاسبه شده از دادن کتاب خوداری می شود.

4-2)چنانچه درطول هرنیمسال تحصیلی عمل دیرکرد کتاب تکرار گردد به تشخیص مسئول کتابخانه

 

،محرومیت از امانت به مدت یک ترم به دنبال خواهد داشت .

تبصره 1)چنانچه امانت گیرندگان درحفظ ونگهداری کتاب سهل انگاری (از قبیل پارگی کتاب ، خط

خوردگی ،بریدن صفحات ، عکس های موجود درکتاب ، نقشه ها ویا هرقسمت از کتاب ،ریختن مایعات

 

بر روی کتاب ، ویا آن رامفقود نمایند باید کتاب را (خریداری یا کپی از مراکز آموزشی دیگر )تهیه کنند .

تبصره 2) روزها وساعات امانت کتاب به تشخیص مسئولان هر کتابخانه به اطلاع استفاده کنندگان خواهد رسید .

کتابها ومنابعی که به امانت دادهنمی شود .

 

کتابهای خطی ،گرانبها ونفیس وکتاب های چاپ قدیم

 

کتاب های مرجع شامل :دائره المعارف ،واژهنامه ها ،سالنامه ها ،مجموعه

 

قوانین ، کتابشناسی ها ،فهرست ها ،مقاله ها ،اطلس ها ونقشه های جغرافیایی

 

،کتابهای قطع بلند ومجموعه های چند جلدی ،مجله های علمی وصحافی ها ،پایان

 

نامه ها ،چکیده نامه ها ،مجموعه اسناد ومدارک و سی دی ها ودیسکت ها .

 

ماده 5)درصورتی که قرائت کننده بدون مجوز وانجام مراحل لازم اداری کتاب

 

یا هرنوع منابع دیگر را از تالار های کتابخانه خارج نماید برای نیمسال تحصیلی

 

(شماره دانشجویی ایشان مسدود )واز خدمات کتابخانه محرومخواهد گردید .

 

ماده 6)دانشجویان یا مراجعه کنندگان به کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی

 

خراسان شمالی از سایر موسسات دولتی ودانشگاهی که برای تحقیق در

 

موضوعی خاص به کتابخانه مراجعه می کنند ،درصورت موافقت مسئول

 

کتابخانه می توانند از منابع کتابخانه درسالن مطالعه مربوطه استفاده نمایند .

 

1:وجود یک نسخه از هر عنوان کتاب درکتابخانه الزامی است .

 

جستجو
تقدیر از کتابداران (۲۶۴ بازدید)
خرید قفسه کتابخانه (۱۹۵ بازدید)
کتاب «حاج قاسم» (۱۲۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...