گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۵ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۵۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۱۱۷ مورد

آیئن نامه تسویه


 تسويه

كليه كاربران در پايان تحصيلات خود ملزم به تسويه با كتابخانه دانشکده هستند . بدين منظور كاربر، برگهء تسويه را  به بخش امانت تحويل داده و برگه تسويه  توسط مسئول بخش امضاء و مهر می شود . اگر كاربر، كتاب امانی خود را عودت نداده و يا مفقود كند ، موظف است آن کتاب را خریداری و جایگزین نماید و در صورت نایاب بودن کتاب، بنا بر نظر مسئول كتابخانه باید یکی از منابع مورد نیاز و پرکاربرد دانشجویان خریداری گردد و به جای کتاب مفقودی به کتابخانه تحویل نماید.

گروه اول : اعضاي هيأت علمي كه منتقل ، بازنشسته ، بازخريد و يا به هر دليل به خدمت آنها خاتمه داده مي شود، باید با  كتابخانه دانشکده تسویه حساب نمایند.        
گروه دوم : دانشجويان در پايان هر مقطع تحصيلي  و نيز هنگام تغيير وضعيت تحصيلي ، نظير انتقال ، انصراف و يا نظاير آن بايد  با  كتابخانه دانشکده تسویه حساب نمایند

 اداره آموزش دانشکده موظف است لیست دانشجویانی که به هر دلیل برای مدتی محروم از تحصیــــل شده اند یا اخراج خواهند شد را به کتابخانه ، اعلام دارد تا کتابخانه با دانشجو تسویه حساب نماید.    

گروه سوم : كاركنان رسمي و پيماني كه به سازمان ديگر منتقل يا بازنشسته یا بازخريد مي شوند و يا به هر دليل به خدمت آنها پايان داده مي شود، بايد برحسب مورد باید با  كتابخانه دانشکده تسویه حساب نمایند.

فرآیند تسویه با کتابخانه.pdf

 

 

جستجو
تقدیر از کتابداران (۲۶۴ بازدید)
خرید قفسه کتابخانه (۱۹۵ بازدید)
کتاب «حاج قاسم» (۱۲۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...